Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland

Justitsministeriet - Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 16. maj 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland vedrørende politiets anvendelse af agenter som led i efterforskning af lovovertrædelser.

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2022-490-0349.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side