Udkast til forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende

Til Justitsministeriet, Lovkvalitetskontoret

 

Ved mail af 30. august 2023 Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende (Bemyndigelse til at fastsætte regler om alternativ offentliggørelse af retsforskrifter).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2021-7700-0204.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side