Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Til Justitsministeriet, Straffuldbyrdelseskontoret

 

Ved mail af 28. juni 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Afskæring af afsoning med fodlænke for voldtægtsdømte personer).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Forslaget er af udpræget retspolitisk karakter, og Dommerforeningen ønsker på denne baggrund ikke at udtale sig om det.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2023-0049-0237.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side