Udkast til forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v.

Til Justitsministeriet - Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 23. maj 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indførelse af fodlænke- og udslusningsordning på Færøerne).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2021-491-0110.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side