Udkast til forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven

Til Justitsministeriet

 

Ved mail af 21. september 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med informationssamfundstjenester, ophævelse af bestemmelser om behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring samt tilpasning af oplysningspligten og indsigtsretten hos Procesbevillingsnævnet og Folketingets Ombudsmand).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-7910-0037

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side