Udkast til forslag til lov om ændring af bl.a. lov om tinglysning

Til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Geodatastyrelsen

 

Ved mail af 31. maj 2023 har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til forslag til lov om ændring af bl.a. lov om tinglysning (Gennemførelse af de resterende dele af Grunddataprogrammets delaftale 1 samt tilpasninger i forhold til Danmarks eksklusive økonomiske zone).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 121-3035.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side