Udkast til forslag om ændring af retsplejelov for Færøerne

Justitsministeriet - Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 22. maj 20223 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til forslag om ændring af retsplejelov for Færøerne (Ajourføring).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2021-491-0115.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side