Udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love

Til Domstolsstyrelsen

 

Ved mail af 14. august 2023 har Domstolsstyrelsen hørt Dommerforeningen over Beskæftigelsesministeriets udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (En politisk aftale om arbejdsskadeområdet og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 20225000929.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side