Udkast til en række bekendtgørelser vedr. lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v.

Justitsministeriet - Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 4. maj 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til en række bekendtgørelser, som forventes udstedt i medfør af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v., som træder i kraft den 1. juli 2023.

Udkastene har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2023-10-1080.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side