Udkast til en ny vejledning om lovkvalitet

Til Justitsministeriet

 

Ved mail af 21. august 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til en ny vejledning om lovkvalitet.

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2018-7700-0065.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side