Udkast til disciplinærstrafbekendtgørelsen

Til Justitsministeriet, Straffuldbyrdelseskontoret

 

Ved mail af 28. juni 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2023-0091-0843

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side