Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet

Til Justitsministeriet

 

Ved mail af 30. november 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet.

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-05943.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side