Udkast til ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven og repatrieringsloven

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Ved mail af 8. november 2023 har Udlændinge- og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven og repatrieringsloven (Overførsel af kompetencen til at træffe afgørelse om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer fra Udlændingestyrelsen til Hjemrejsestyrelsen, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse og høring af politiet i alle sager om repatriering).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2023-6850.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side