Notat om Anvendelse af data fra Adgangs- og Meldepligtssystemet på udrejsecentre i straffesager

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Ved mail af 20. juni 2023 har Udlændinge- og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen over et notat om Anvendelse af data fra Adgangs- og Meldepligtssystemet på udrejsecentre i straffesager.

Efter drøftelse i Dommerforeningens bestyrelse skal jeg meddele, at foreningen ikke ønsker at udtale sig om notatet.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2020-11847.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side