Bekendtgørelser om kriminalforsorgsområder under Direktoratet for Kriminalforsorgen og for Færøerne om kriminalforsorgens organisation

Til Justitsministeriet – Straffuldbyrdelseskontoret

 

Ved mail af 3. november 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om kriminalforsorgsområder under Direktoratet for Kriminalforsorgen og et udkast til bekendtgørelse for Færøerne om kriminalforsorgens organisation.

Udkastene har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver – da de alene vedrører Kriminalforsorgens geografiske forhold – ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2022-02360.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side