Udkast til lov om ændring af lov om vagtvirksomhed

Justitsministeriet

Politikontoret

Ved mail af 12. september 2022 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om vagtvirksomhed (Etablering af en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter)

Lovudkastet har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Det er et politisk spørgsmål, om der er behov – og ønske – om at etablere den foreslåede ordning med kommunale tryghedsvagter, som Dommerforeningen ikke skal udtale sig om.

Derudover giver lovudkastet ikke anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr 2021-10-0689.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side