Udkast til ændring af straffeloven og retsplejeloven

Justitsministeriet

Strafferetskontoret

 

Ved mail af 6. september 2022 har justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag om ændring af straffeloven og retsplejeloven ( Initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed)

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg meddele, at lovudkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Der henvises til sagsnr. 2022-731-0103

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side