Høringssvar - Lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven og straffuldbyrdelsesloven

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Ved mail af 3. marts 2022 har Udlændinge- og Integrationsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven og straffuldbyrdelsesloven (prøvelse af udvisning m.v.)

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg meddele, at lovudkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Der henvises til 2021-21453

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side