Dommerforeningens høringssvar til ændring af udlændingeloven mv.

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Vedlagt sendes Dommerforeningens høringssvar til forslag om lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Ændring af udvisningsreglerne samt indsættelse af reglerne om udvisning af udlændinge omfattet af EU-reglerne)

Der henvises til sagsnr. 2021-18346

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Høringssvar Til Forslag Om Lov Om Ændring Af Udlændingeloven Og Forskellige Andre Love

Udskriv denne side