Anordninger om lovforslag

Til Social og Ældreministeriet

Ved mail af 5. april 2022 har Social og Ældreministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til anordninger om lovforslag vedrørende ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse.

Dommerforeningen er bekendt med høringssvarene fra henholdsvis Grønlands Landsret og Retten i Grønland. Dommerforeningen kan henholde sig til de to høringssvar.

Udkastene til anordninger giver ikke foreningen anledning til at udtale sig yderligere.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side