Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande)

Ved mail af 4. februar 2021 har Udlændinge- og Integrationsministeriet anmodet om en eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande).

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Forslaget er udpræget politisk motiveret, og Dommerforeningen ønsker derfor ikke at udtale sig om det.

 

Der henvises til 2020-4627

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

  

Udskriv denne side