Høringssvar over udkast til forslag om ændring af udlændingeloven (Udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v)

Ved mail af 10. februar har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag om ændring af udlændingeloven (Udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v)

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Der er tale om et udpræget politisk motiveret forslag, som Dommerforeningen derfor ikke ønsker at udtale sig om.

 

Der henvises til j.nr. 2021-10-0644.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side