Høringssvar om udkast til lov om ændring afstraffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse af solnedgangsklausul)

Justitsministeriet

Strafferetskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Den 8. december 2020 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til udkast til lov om ændring afstraffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse af solnedgangsklausul).

Det fremgår af udkastet, at solnedgangsklausulen ændres fra 1. marts 2021 til 1. januar 2022.

Dommerforeningen har drøftet lovudkastet på et bestyrelsesmøde og har ingen bemærkninger til lovudkastet.

Der henvises til 2020-731-0071

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

 

Udskriv denne side