Høringssvar om udkast til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og lov om statens tjenestemænd i Grønland (digital kommunikation i kriminalretsplejen mv. og pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere).

Ved mail af 19. januar 2021 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af retsplejelov for Grønland  og lov om statens tjenestemænd i Grønland (digital kommunikation i kriminalretsplejen mv. og pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere).

Forslagene har været drøftet i Dommerforeningerns bestyrelse.

Forslagene giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side