Høringssvar om udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Indførelse af behandlingspladser for seksualforbrydere i Anstalten i Nuuk mv.)

Ved mail af 14. januar 2021 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Indførelse af behandlingspladser for seksualforbrydere i Anstalten i Nuuk mv.)

Forslagene giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Mvh

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side