Høringssvar med eventuelle bemærkninger til delbetænkning 1 om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold

Ved mail af 27. januar 2021 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til delbetænkning 1 om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold.

Dommerforeningen har drøftet betænkningen på et bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen kan på de områder, hvor udvalget har delt sig i et flertal og mindretal, tilslutte sig flertallets overvejelser og forslag. Foreningen ønsker i øvrigt ikke at udtale sig om betænkningen.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

 

Udskriv denne side