Høringssvar med bemærkninger til lov om ændring af indsamling (Undtagelse af aflønningsbaseret crowdfunding).

Justitsministeriet har ved  mail af 2. juli 2021 anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til lov om ændring af indsamling (Undtagelse af aflønningsbaseret crowdfunding).

Dommerforeningen har ingen bemærkninger til lovudkastet.

Udskriv denne side