Høringssvar om udkast til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Udvidelse af personkreds berettiget til godtgørelse til efterladte).

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Formueretskontoret

 

Ved  mail af 3. september 2020 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Udvidelse af personkreds berettiget til godtgørelse til efterladte).

Dommerforeningen har drøftet lovudkastet på et bestyrelsesmøde.

I den anledning kan jeg meddele, at lovudkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Der henvises til 2020-709-0224.

 

Mvh

Mikael Sjöberg

 

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Direkte: + 45 99 68 65 01/ + 45 21 66 18 49