Høring over Forslag til lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Ved mail af 19. november 2020 er Dommerforeningen hørt over udkast til lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Dommerforeningen har drøftet lovudkastet på et bestyrelsesmøde.

Loven eller dele af loven vil kunne blive gjort til genstand for domstolsbehandling, og Dommerforeningen ønsker derfor ikke at udtale sig om lovudkastet.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg