Høring om ophævelse af revisionsbestemmelse

Ved mail af 18. november 2020 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

I den anledning skal jeg meddele, at lovudkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Der henvises til jr. 1689651.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side