Høringssvar vedrørende udkast til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning

Justitsministeriet

Databeskyttelseskontoret

 

 

Ved mail af 21. december 2018 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).

 

Lovforslaget indfører blandt andet en hjemmel til, at politiet  i særligt alvorlige sager kan overtage allerede eksisterende tv-overvågning fra andre myndigheder og private.

 

Lovudkastet har været behandlet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

 

Dommerforeningen har bemærket, at alle indgreb efter lovudkastet kræver retskendelse – forudgående eller efterfølgende. 

 

Lovudkastet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg