Høringssvar vedrørende udkast til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning

Justitsministeriet
Databeskyttelseskontoret

Ved mail af 21. december 2018 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).

Lovforslaget indfører blandt andet en hjemmel til, at politiet  i særligt alvorlige sager kan overtage allerede eksisterende tv-overvågning fra andre myndigheder og private.

Lovudkastet har været behandlet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Dommerforeningen har bemærket, at alle indgreb efter lovudkastet kræver retskendelse – forudgående eller efterfølgende. 

Lovudkastet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg