Høringssvar vedrørende Lov om ændring af offererstatningsloven

Justitsministeriet

 

Ved brev af 20. december 2018 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen om udkast til Lov om ændring af offererstatningsloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.)

 

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

 

I den anledning skal jeg meddele, at lovudkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg