Høringssvar vedrørende løv om ændring af lov om ferie mv.

Ved mail af 18. december 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Lovudkastet har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg bemærke, at forslaget ikke giver anledning til bemærkninger.

Der henvises til j.nr. 18/17412.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg