Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed m.v.

Til Erhvervsstyrelsen

Ved mail af20. december 2018 har Erhvervsstyrelsen hørt Dommerforeningen om udkast til forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre loven.

Der fremgår, at der er tale om en supplerende høring i forhold til lovudkastet, der var i høring i oktober og november.

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen og giver ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg