Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af forvaltningsloven

Justitsministeriet

Ved mail af 21. december 2018 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven (klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning).

Lovudkastet har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg bemærke, at lovudkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg