Høringssvar vedrørende ændring af færdselsloven

Den 19. december 2018 har Transport- og Bygningsministeriet og Boligministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motordrevne køretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).

Lovudkastet har været behandlet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

Lovudkastet giver ikke anledning til bemærkninger.

Der henvises til 2018-4258

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg