dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Høringssvar over bekendtgørelse om 15-17 årige

Justitsministeriet

Straffuldbyrdelseskontoret

 

Ved mail af 8. januar 2018 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til bekendtgørelse om  15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner.

 

Bekendtgørelsesudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

 

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Der henvises til j.nr. 2018-0091-0186.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg