Høringssvar over bekendtgørelse om 15-17 årige

Justitsministeriet
Straffuldbyrdelseskontoret

Ved mail af 8. januar 2018 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til bekendtgørelse om  15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner.

Bekendtgørelsesudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Der henvises til j.nr. 2018-0091-0186.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg