Ulovlig påvirkningsvirksomhed

Justitsministeriet har ved brev af 13. september 2018 anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed) – Sagsnr. 2017-10-0114.

 

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

 

Dommerforeningen har ingen bemærkninger udover, at de foreslåede ændringer ses at kunne give anledning til vanskelige grænsedragninger på en række områder, herunder i forhold til ytringsfriheden, ved afgørelse af konkrete sager, hvor der måtte blive rejst tiltale efter de foreslåede bestemmelser.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg

Høringssvar vedr. ulovlig påvirkningsvirksomhed.pdf

Udskriv denne side