Tildækningsforbud

Justitsministeriet har ved mail af 6. februar 2018 (Sagsnr. 2017-0090-0233) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud).

Høring har været drøftet på Dommerforeningens bestyrelsesmøde.

Forslaget er af udpræget politisk karakter, og giver derfor som sådan ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dommerforeningen vil dog ikke undlade at bemærke, at forslaget i praksis kan frygtes at føre til en række utilsigtede sager.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side