Høringssvar vedrørende indsamling blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner mv.

Justitsministeriet har ved mail af 10. oktober 2018 (2018-709-0138) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til en fornyet høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling mv. og lov om fonde og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner mv.)

 

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse, og det giver ikke anledning til bemærkninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg

Høringssvar vedr. indsamling blandt juridiske personer.pdf

Udskriv denne side