Fred- og ærekrænkelse

Justitsministeriet har ved brev af 17. august 2018 (sagsnr. 2018-730-0212) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Freds- og ærekrænkelser).
 
Udkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen og giver ikke anledning til bemærkninger.
Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg

Udskriv denne side