Høringssvar vedrørende ændring af naturbeskyttelsesloven m.m.

Ved Miljø- og Fødevareministeriets brev af 17. september 2018 (j.nr. 2018-9780) er Dommer-foreningen blevet hørt over udkast til forslag til ændring af naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltning og straffeloven (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-reger og udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler.

 

Dommerforeningen har behandlet lovudkastet på et bestyrelsesmøde.

 

Den anledning skal man udtale, at udkastet ikke giver anledning til bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg

Høringssvar vedr. ændring af naturbeskyttelsesloven m.m..pdf

Udskriv denne side