Voldgiftinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven

Justitsministeriet har ved mail af 26. juni 2017 (sagnr. 2017-4000-0362) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over redegørelse fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldiftsloven.

Dommerforeningen er bekendt med Højesterets høringssvar, som man kan tilslutte sig.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg