dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Udkast til ændring af fiskeriloven

Miljø- og Fødevareministeriet har ved mail af 5. juli 2017 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til ændring af fiskeriloven vedrørende oplysning om den sidste tredjedel i erhvervsfiskeriselskaber.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg