Om politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer

Justitsministeriet har ved mail af 10. februar 2017 (sagsnr. 2017-19203-1140) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen 

Mikael Sjöberg