Om forslag til lov om ændring af momsloven, mv.

Skatteministeriet har ved mail af 10. februar 2017 (sagsnr. 2017-128) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af momsloven, lov om afgift af svovl, tinglysningsafgiftsloven og toldloven (Betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld mv.).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg