Lovforslag om ændring af straffeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri)

Justitsministeriet har ved mail af 14. august 2017 (sagsnr. 2017-731-0038) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til hørng over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg