Høring over udkast til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven).

Miljø- og Fødevareministeriet har ved mail af 20. januar 2017 (sagsnr. 19117-8097-000022) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg