dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Høring over bl.a. lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Justitsministeriet har ved mail af 13. juni 2017 (sagsnr. 2017-430-030) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Dommerforeningen er bekendt med de to landsretters høringssvar, som man kan tilslutte sig.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg