Om vejledning om kriminalpræventive sociale indsatser.

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 17. juni 2016 (sagsnr. 2016-4028) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til vejledning om kriminalpræventive sociale indsatser.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg